Μαθήματα

Sort By:
ΗΓΕΣΙΑ
1 Διαλέξεις
20 - 30 λεπτά
ΗΓΕΣΙΑ
1 Διαλέξεις
30-40 λεπτά
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 Διαλέξεις
1-2 ώρες
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 Διαλέξεις
1-2 ώρες
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΔΙΠ
2 Διαλέξεις
2 ώρες
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 Διαλέξεις
20-30 λεπτά
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 Διαλέξεις
1 ώρα
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 Διαλέξεις
1 - 2 ώρες
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 Διαλέξεις
1 - 2 ώρες
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2 Διαλέξεις
1 ώρα
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 Διαλέξεις
1 - 2 ώρες
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
1 Διαλέξεις
30-40 λεπτά
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
2 Διαλέξεις
1 - 2 ώρες
Μετάβαση στο περιεχόμενο